home
pano1022-1029.jpg pano1022-1029.jpg

Obec Byšičky letos oslavily významné výročí svého založení

300 LET OBCE BYŠIČKY

9. ZÁŘÍ 2017 OD 9 HODIN

Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se naviděnou příště!!

Poděkování

To, že se blíží letošní 300leté výročí založení obce Byšičky, věděli občané naší obce, a i mnoho turistů, kteří se dostanou na naši unikátní kruhovou náves a čtou si informace o založení obce hrabětem Františlem Antonínem Šporkem v roce 1727 na zastávce okruhu kolem Lysé nad Labem. Nikdo ale nepředpokládal, že se u příležitosti kulatého výročí založení obce Byšičky hrabětem F. A. Šporkem uskuteční akce, na kterou budou občané Byšiček a jejich nejbližšího okolí vzpomínat mnoho dalších let. Tento příspěvek je míněn hlavně jako poděkování organizátorům než jedním z mnoha sdělení o úspěšnosti akce, kterou se podařilo uspořádat.

Myšlenku na akci v duchu Šporkovských slavností kombinovaných se stylovými vesnickými oslavami v Rakousku přinesl již na podzim roku 2016 pan ing. Bohumil Kolací. Po období diskusí, zvažování možností financování a organizačního zajištění rozsáhlé akce dalo slovo slovo a organizační výbor složený z členů SDH Byšičky, zástupců vedení městského úřadu a zajišťovatele akce, pana ing. Bohumila Kolacího byl na světě. Zpočátku nebylo lehké přesvědčit byšické sousedy k otevření dvorů, aby se do obce vešlo plánované množství návštěvníků, nikdo neměl obdobnou zkušenost, ale postupně se s vizí oslav sousedé ztotožnili a sami přicházeli s náměty na využití vlastních prostor. Další velmi dlouze diskutovanou a celou dobu příprav modifikovanou záležitostí byla propagace celé akce. Naše posvícení vyvěšujeme na pár známých místech po okolí Byšiček a teď tu byl internet, plakáty po celém okrese (přes jiné hasičské sbory), tištěné články na různých místech, osobní pozvánky starostům spřátelených obcí, internetové rádio Patriot, spolupráce s českým rozhlasem – Výlety s Dvojkou a v neposlední řadě propagační video reklamní agentury Manola. Závodiště Jan Palyza uspořádalo Velkou cenu Byšiček s propagací v letáku. Program oslav jako takový bylo snaha vyvážit produkcí pro diváky lákavou, překvapivou a na druhé straně takovou, která je očekávána a vždy potěší, protože v našem okolí působí mnoho souborů, které máme všichni rádi, nemluvě o tom, že tam vždycky někoho známe a tato produkce na akci místního významu patří v první řadě. Když tedy byly postaveny základní kameny akce, stačilo ji jen zorganizovat. Maraton ladění finančního rozpočtu s přesným harmonogramem příprav až po finální úklid začal již brzy zjara. Nebudu popisovat, co se všechno muselo promyslet a zařídit, ale nyní po skončení akce víme, že zapomenout na WC, zdravotní a bezpečnostní zabezpečení nebo průběžný úklid by byl následně opravdu velký problém.

Je na místě vyzdvihnout angažovanost a vstřícný přístup mnoha subjektů. Pokusím se jmenovat většinu, co měla na úspěch akce zásadní vliv. V první řadě bych jmenoval zastupitelstvo MěÚ Lysé nad Labem, pana starostu ing. Karla Otavu, Janu Křížovou a Anetu Duškovou. Bez jejich požehnání, kontaktů a zkušeností z organizování podobných akcí by se mohla přihodit řada chyb a i finančně bychom akci těžko uřídili. Na tuto podporu navazuje záštita Parlamentu České republiky, podpora Ministerstva kultury a hejtmanky Středočeského kraje. Našlo se i mnoho jednotlivců, kteří nabídli finanční pomoc – Jaroslav Beneš, Josef Richtrmoc ml., Alžběta Matyášová, pak tu byli přátelé, kteří zapůjčili mnohé vybavení, jako třeba SDH Lysá nad Labem, SDH Milovice-Mladá, Domov Mladá a FCC Lysá nad Labem, Jiří Beneš – zapůjčení lavic. Velkou pomocí bylo bezplatné zajištění osobní přepravy včetně historického autobusu firmou Ropid, stejně tak instalace dopravního značení firmou Sedoz. Nezištně byla dodána květinová dekorace firmou Montano, kámen pro pamětní desku od pana Brynycha, občerstvení pro účinkující od pekařství Merhaut, řeznictví Přibyl a firmy Poděbradka, dále pan V. Švejda bezplatně zajistil přepravu, Martin Koukal a Martin Pokorný zajistili veškerou elektroinstalaci a během akce el. dozor. Nesmíme zapomenout ani na sousedy z Byšiček: Václava Řeháka – zapůjčení pole pro hlavní scénu a výstava historických strojů, Libora Hejňáka a Martina Jonáše – osvětlení parkoviště, Martin Hejňák – zajistil přívod elektro pro scénu na návsi, Němec a Kolářský – zapůjčili pole pro pakroviště, paní Řeháková – zajištění přípojky pro stánky, Váchalovi a Svoboda – poskytli zázemí pro účinkující, Láďa Lajner – dřevo pro dopravní značení , přátele z Řehačky, Labíčka a Komárova nelze všechny jmenovat, neboť byli různým způsobem zapojeni skoro všichni. Určitě je nutné zmínit a poděkovat manželům Kořínkovým, kteří připravili publikaci o historii Byšiček, která byla a je bezplatně k dispozici z dotace od Ministerstva kultury zajištěné odborem kultury MěÚ Lysá nad Labem. S tvorbou plakátu nám pomohla Střední grafická škola a paní Petra Tesařová, s propagací nám pomohlo Výstaviště Lysá nad Labem, a pan Štěpánek stál za tvorbou webových stránek. Na závěr přesto poděkování opravdu všem těm, co se kolem akce točili celý ten rok a ještě nepřestali, skvělým účinkujícím, firmám a jednotlivcům zajišťujícím občerstvení a pak určitě mnoha a mnoha milým návštěvníkům, které k nám přivedla krása obce před třemi sty lety svým půdorysem předurčena F.A.Šporkem, vše podtrženo krásným počasím a jedinečnou atmosférou.

Miloš Freiberg
jednatel SDH ByšičkyPochvaly za slavnost v Byšičkách přicházely jedna za druhou. Cítím povinnost popsat tuto událost od začátku.
Když mě před rokem požádal pan Koštíř o scénář, po poradě s kamarádem jsem mu navrhnul napodobit vesnické slavnosti v Rakousku, otevřít dvory, udělat z nich malé hospůdky a přivítat navštěvníky pěkně po sousedsku a aby všechna taková sezení měla rovnoměrně hostů, postavit dvě pódia, mezi nimiž vznikne korzo s pohostinskou zónou. Koncepce byla na světě a teď nastala práce. Nejprve jsme oslovili sousedy, většina jich návrh přijala a šlo se na zasedání zastupitelstva MěÚ Lysé nad Labem. Zastupitelé schválili dvě třetiny požadované částky, zbytek se musel obstarat u jiných institucí a sponzorů, nebo pořádně šetřit.

Finanční základ jsme tedy měli a příprava se rozjela. Vznikl přípravný výbor, v němž se vedle rychtáře Koštíře prosadili manželé Freibergovi, Standa Kotršál a Gerda Jílek. Vstřícnou ruku podalo Město, dodalo své zkušené pracovnice, znalostmi fundovanou Janu Křížovou a Anetu Duškovou. Sám starosta Ing. Karel Otava se zapojil vehementně a pojistil naši slavnost další finanční částkou a část zařizování vzal na sebe. Bylo úspěšné, především obstaráním bezplatné kyvadlové dopravy návštěvníků a pozváním předsedy Parlamentu ČR a hejtmanky Středočeského kraje, která ve finále byla zastoupena svým radním panem Semerádem. Velkou pomocí Městského úřadu bylo vyjednání dotací s Krajským úřadem a Ministerstvem kultury paní Hanou Nesměrákovou. Také ředitel Městské policie Luděk Přibyl rozdělil práci pro zajištění akce. Město pozvalo okolní starosty a z Vídně přijela i paní Marina Werba z rodu Sweerts-Sporcků v doprovodu paní z rodu Bubna-Lititz.

Sestavit program není těžké, ale když začínáte s nedostatkem financí, tak to tak jednoduché není. Na atraktivní aktéry nemáte, a když příspěvky konečně přijdou, je už dost pozdě, protože umělci jsou již dávno obsazeni. Naštěstí Lysá a okolí oplývají takovou nabídkou, že je z čeho vybrat. Vždyť máme čtyři vyspělé pěvecké sbory, zahraničně uznávanou hasičskou dechovku, dva zcestovalé folklórní soubory a také starou gardu šporkovských herců. Pět souborů si zaslouží pochvalu za nacvičení velké uvítací scény, v níž hrabě Špork ve scéně s nadsázkou o důvodu založení, v níž osobitě účinkovali také trubači Českomoravské myslivecké jednoty, svoji okrouhlici nařídil postavit. A protože se zasloužil o rozšíření lesního rohu v Čechách, vyzval trubače, aby ukázali své umění. Přítomni byli i členové Řádu sv. Huberta z Kuksu.

Z partnerské Břeclavi se předvedl soubor Old stars, třeba kapely Feferon, Lážo plážo, Cross Band, na dvorech putovali také lidoví pěvci – Táborští pouličníci a kouzelník. A pak se vzpomíná na vynikající trio absolventek konzervatoře Blue Dust, na Tomáše Linku, na neodolatelné J.J.Jazzmeny či na Plavce s Honzou Vančurou. Na velké scéně závěrem rozzářily oblohu ohně v rukách tanečnic skupiny Ilusias.

Program byl doplněn o požehnání J.E. kardinálem Dukou, o odhalení pamětní desky Járovi Cimrmanovi hercem Petrem Brucknerem a rozšířen živým vysíláním Českého rozhlasu – Výletů s Dvojkou s Václavem Žmolíkem. Tyto aktivity nám zprostředkoval Antonín Bořek Dohalský. Celé akci předcházel výborný upoutávací videoklip, natočený pracovníkem TV Mílou Hlavsou.

Vstřícně se k nám zachovaly některé firmy. Už zmíněná Okresní autobusová doprava Kolín, poskytující bezplatnou dopravu, přerovské Montano s okrasnými rostlinami pro jevištní dekoraci, dále Poděbradka, Merhautovo pekařství a Přibylovo řeznictví, které věnovaly nehonorovaným účinkujícím chutnou svačinu a také příznivé ceny firmy Šimon & Kolman a zvučení návsi Honzou Ferlesem. Máme za co děkovat panu Koukalovi za elektrický rozvod, panu V. Švejdovi za dopravu mobiliáře a panu Tomáši Březinovi za bezplatně dodané dopravní značení. Tomáš byl také hercem, vedoucím kapely Lážo plážo a hlavně celodenním moderátorem na návsi. Určitě byl jeho výkon srovnatelný s profesionální kolegyní Petrou Doležalovou z TV Prima na velké scéně. K dalším neodměněným pomocníkům patří i místní hasiči a osadníci z Labíčka a Komárova.

Hospůdky měly práce až do konce, jejich pestrá nabídka uspokojila snad každého. Na návsi vyhrával oblíbený Druhej dech ještě dlouho. A kdo za to může? Přece počasí. Jak by se asi stavěla stage na poli a kolik by ubylo návštěvníků a hostinských služeb bez jeho přízně!? Každopádně vřelé díky organizátorům, bez nich by se to velké sousto oslavy nedalo uskutečnit. Samozřejmě dík Městu, Kraji, Ministerstvu kultury a vám návštěvníkům, že jste přišli a naši práci ocenili.

Ing. Bohumil Kolací

Aktuálně

[ 5-9-2017] Doplněn jízdní řád kyvadlové autobusové dopravy.

[29-8-2017] U příležitosti oslav byla vydána brožura o historii obce Byšičky, viz. doprovodný program.

[28-8-2017] Od 7.září bude probíhat výstava "ODKAZ HRABĚTE SPORCKA" viz. doprovodný program.

[ 3-8-2017] Pokud jste ještě neviděli filmovou upoutávku, tak ji můžete shlédnout zde (krátká) a zde (dlouhá).

[21-7-2017] Do tisku připraven nový plakát s programem.

O nás

Malá obec Byšičky, necelé 4 km od Lysé nad Labem jejíž je součástí, oslaví 9. září t.r. třísetleté výročí svého založení hrabětem Františkem Antonínem Šporkem. Když se řekne Špork, vybaví se nám barokní šlechtic, majitel proslulého Kuksu, Malešova, Konojed a Lysé, která byla administrativním centrem těchto čtyř panství. Hrabě zval na Lysou řadu významných osobností té doby, především na honosné parforsní hony, a tak není náhodou že to byl právě on kdo uvedl do Čech lesní rohy. Také značně zkultivoval krajinu, zakládal stavby a osady, z nichž Byšičky patří k těm nejlíbeznějším. Základ obce tvoří náves s osmi usedlostmi postavených do kruhu už proto, aby obyvatelé mohli uvidět nebezpečí ze všech úhlů. Časem k návsi přibyla na příjezdové cestě výstavba dalších stavení, takže máme vesničku ve tvaru vařečky. Ke konci 19. století byla uprostřed návsi postavena ještě kaplička. Celá obec nabízí rozmilý pohled, stejně jako její okolí. Jen pár metrů máte k tůním, jste obklopeni loukami, polmi a lesy, prostě vším, co osadu po léta živilo a dodnes živí. Přijeďte se podívat na malý zázrak v polabské krajině a oslavte s námi tři sta let obce.

pano952-957.jpg pano952-957.jpg

Program

Srdečně vás zveme na celodenní program dne 9.září 2017 od 9 hodin, vstupné zdarma.

Pořadatelem slavnosti je Sbor dobrovolných hasičů Byšičky a Město Lysá nad Labem za pomoci mnoha souborů a spolků. Zvláštní pozornost zaslouží velká účast mysliveckých trubačů Českomoravské myslivecké jednoty a rytířů Řádu svatého Huberta. Čestnou záštitu nad akcí převzali předseda parlamentu a hejtmanka Středočeského kraje. Připravili jsme pro vás program na dvou pódiích s monumentální scénou přivítání zakladatele osady a s dalším hodnotným programem, v němž si poslechnete například legendárního hráče na foukací harmoniku Tomáše Linku se skupinou Přímá linka, také Plavci s Honzou Vančurou a mnoho dalších pěveckých, folklorních, folkových, swingových, popových a rockových skupin. Scénu na návsi moderuje Tomáš Březina, velkou scénu reportérka TV Prima Petra Doležalová. Tmu přivítáme ohnivou show skupiny Ilusias a na návsi ukončí oslavu stará dobrá kapela Druhej dech. O vaše chutě bude dobře postaráno v jedenácti občerstveních, pro mnohé z nich sousedé otevřou svoje dvory.

Velká scéna

(moderuje Petra Doležalová z TV Prima)
9:15Lyská hasičská dechovka s mažoretkami Štětí – pokračování
10:15Chrámový sbor Sonus - smíšený sbor
11:00Břeclavští Old Stars - moravský folklór
11:45Trampstejk - folk
12:45Šáteček – folklórní soubor
13:30Vlčí jáma - šansony
14:15Pokračování z návsi a Myslivečtí trubači
15:30Tomáš Linka se skupinou Přímá linka - slavná foukací harmonika
17:15Miloš Kejř a J.J.Jazzmen - dixieland
18:15Rasputin – pánský crazy tanec
18:30Cross Band – rock
19:30Plavci s Honzou Vančurou - legendární skupina, folk a country
20:30Ilusias – ohnivá show
20:45Předpokládaný konec

Malá scéna – náves

(moderuje Tomáš Březina)
9:00Lyská hasičská dechovka s mažoretkami Štětí – pochod na velkou scénu
9:00Historický kolotoč pro děti (celý den)
10:00Zkouška nástupů přivítací scény
10:30Veřejná generální zkouška přivítací scény
11:15Dykyta – polabský folklór
12:00Pro radost – smíšený sbor
12:45Ama Musica – dětský sborový zpěv
14:00Oficiální zahájení a průvod na velkou scénu
15:30Feferon – pop
16:15Požehnání kardinála Dominika Duky
16:40Odhalení desky Járy Cimrmana
17:00QuantumTet - ženský sbor swinguje
17:45Rasputin – pánský crazy tanec
18:15Blue Dust – Swing dívčí trio 30. let
19:00Lážo plážo – folk
20:00Druhej dech - poslech i tanec do konce
23:00Předpokládaný konec

Dvory

odp.Táborští pouličníci – lidové písně
odp.Paul Merild – eskamotér

Doprovodný program

Kudy k nám

Pěšky
Tuto variantu zvolí především obyvatelé z okolních vesnic, zejména z Čelákovic. Cesta je dlouhá cca 6,5km a vede příjemnou procházkou přes Labe a lesem po naučné stezce "Krajinou Rudolfa II". Kousíček je to i z Lysé nad Labem, cca 4km, cesta ovšem vede po silnici kde může být provoz.

Na kole
Sportovci pravděpodobně zvolí jízdu na kole, neboť osada leží přímo na cyklostezce 2.Labská. Většina trasy vede podél koryta Labe což oceníte zejména v letních měsících.

Vlakem
Vlakem jeďte do stanice Lysá nad Labem, která je důležitým železničním uzlem (trať 0231 Kolín - Praha, trať 072 Lysá nad Labem - Ústí nad Labem a přímé spojení rychlíkem Meziměstí - Hradec Králové - Praha). Na nádraží vás již bude čekat autobus, který vás zdarma odveze do obce Byšičky (BUS 431, tam od 8:35hod, intervaly cca 30min, poslední zpět ve 23:40hod). Jízdní řád ke stažení zde.

Autem
Autem dojedete na záchytné parkoviště na dostihovém závodišti, které je v polovině cesty mezi Lysou nad Labem a Byšičkami. Zde zaparkujete za poplatek 50,- Kč a dále vás zdarma odveze autobus do Byšiček (BUS 431, tam od 8:41hod, intervaly cca 30min, poslední zpět ve 23:40hod). Jízdní řád ke stažení zde. Pozor, silnice dále do Byšiček bude pro provoz osobních automobilů uzavřena, obec a nejbližší okolí nemá parkovací kapacitu!!!

mapa.jpg mapa.jpg

Pozor, ve stejném termínu jako oslavy probíhá v Lysé nad Labem "Celostátní výstava králíků a drobných zvířat", počítejte prosím se zvýšeným provozem.

Důležité informace pro návštěvníky

První pomoc je na oslavách zajištěna odbornými pracovníky. Stan první pomoci je označen a je vyznačen na mapce obce. V případě úrazu se obraťte na pořadatelskou službu, ta Vám poradí, kde pomoc najdete nebo Vám ji v případě potřeby přivolá.

Bezpečnost. Pořádek, organizaci a bezpečnost návštěvníků i majetku v prostoru obce zajišťují viditelně označení pořadatelé, v případě potřeby i ve spolupráci s policií. Každý návštěvník oslav je povinen řídit se jejich pokyny. O bezpečnost mimo obec se stará městská a státní policie.

Kompetence a povinnosti pořadatelské služby: prohlídka při vstupu do obce, vyvedení osoby z obce (agresivní osoby ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog), usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor vyhrazených účinkujícím, hostům, pomoc handicapovaným návštěvníkům, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících, pódií a jejich zařízení.

Do obce v den oslav je zakázáno vnášet:

Ztráty a nálezy. Ztrátu věcí, pohřešováné osoby hlaste a nalezené věci také odevzdejte pořadateli u obou pódií (šatny pro účinkující), který se postará o ohlášení moderátorem.

Další informace. Občerstvení v obci bude zajištěno. Návštěvníci budou mít k dispozici jedenáct občerstvovacíh stanic s jídlem, s nealko nápoji a pivem. V obci bude instalováno dostatečné množství odpadkových košů a kontejnerů. Rovněž bude probíhat průběžný úklid. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. Pro návštěvníky budou k dispozici mobilní WC a mycí stání.

Fotografování a pořizování záznamů profesionální technikou na oslavách je povoleno pouze akreditovaným novinářům. Tolerovány jsou neprofesionální automatické fotoaparáty, mobilní telefony, v blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. Žádosti o akreditaci zasílejte do 6.9.2017 na e-mail jana.krizova@mestolysa.cz, případně přímo na místě v den konání akce.

Kontakt

pano958-963.jpg pano958-963.jpg

Kontakt na pořadatele: bysicky300@seznam.cz